fbpx

Programul Regional Sud-Muntenia 300.000 – 3.000.000 Euro

Rulează videoul

Pentru obtinerea finantarii solicitantul trebuie sa fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Suna un consultant

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Valoare Proiect:
300.000 - 3.000.000 EURO

Contributie proprie:
10-30%

Microintreprinderi si IMM din Regiunea Sud Muntenia

Pentru: SRL

Depunere: 30 aprilie 2024 - 31 iulie 2024

Mediul urban & rural din Regiunea Sud Muntenia

Obtine pana la 3.000.000 EURO pentru afacerea ta!

Beneficiari eligibili & valoarea finanțării

Beneficiari eligibili: Microintreprinderi si IMM-uri din regiunea Sud Muntenia. Intreprinderile trebuie sa fie non agricole din mediul rural si din mediul urban (inclusiv din satele apartinatoare acestora)

Solicitantul de finanțare trebuie sa fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Județe eligibile din regiunea Sud-Muntenia: Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ialomița, Călărași si Argeș.

Valoarea finanțării

Valoarea minima – 300.000 euro.

Valoarea maxima – 500.000 euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro.

Valoarea maxima de 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro.

Cuantumul finanțării acordate

Contribuția programului, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate din ajutor de stat regional reprezintă maximum 75% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional, cu respectarea regulilor de cumul.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției reprezintă diferența procentuală dintre 100% (costuri eligibile ale proiectului) şi intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă categoriei de IMM şi judeţului în care se implementează proiectul.

Cheltuieli eligibile

Lucrări de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor,întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei);

Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică, etc;

Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. De exemplu: energia solară, energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.

Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

Activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);

Investiţii în realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, etc. proiectare şi asistenţă tehnică;

Activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; în domeniul managementului proiectului; pentru proceduri de achiziţii

Activitati de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;

Investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;

Activități de audit financiar.

Cheltuieli neeligibile:

Achizitia de terenuri si/sau constructii
Costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere
Costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării;
Chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie si energie, combustibil şi alte consumuri similare;
Cheltuieli administrativ-gospodăreşti si alte cheltuieli generale de administraţie

Costuri de personal;
Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
Contribuţia în natură;
Amortizarea;
Cheltuielile cu leasingul;

Cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“ menţionată în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/ 2004pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepţia clasei 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat.

Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor pentru proiectare şi asistenţă tehnică, activități de consultanță pentru elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri si cheltuieli privind expertiza contabila.

Obtine pana la 3.000.000 EURO pentru afacerea ta!

Ce facem pentru tine:

Niciodata nu va conta varsta, atunci cand vrei sa iti indeplinesti visurile. UNITI Consulting este un partener de nadejde pentru tinerii cu viziune si perseverenta. Te ajutam sa iti pui la punct toate documentele si te vom indruma cu fiecare pas care trebuie realizat pentru obtinerea fondurilor.

Evaluare Eligibilitate Aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea Nevoilor Aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de categoriile eligibile ale programului.

Intocmire Plan De Afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport Pana La Aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare Proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare Ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

De Euro in Finantari
0 M
Proiecte de succes
0 +
Societati Infiintate
0 +
Clineti Contabilitate
0 +

Obtine pana la 3.000.000 EURO pentru afacerea ta!

Contact

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

0735 395 646

WhatsApp / Mobil / Telefon

contact@uniti.ro

Solicită consultanță gratuită pentru ideea ta de afaceri.

Str. Vasile Lascar 143

Servicii complete de Consultanță Fonduri Europene si contabilitate.