fbpx

Programul Regional Bucuresti-Ilfov 25.000 - 200.000 EURO

Rulează videoul

Perioada de depunere a proiectelor: Estimarea Ghidului final este în luna iunie 2024, iar sesiunea de depunere online a proiectelor se va deschide în sistemul MySMIS2021 în august 2024, conform calendarului estimativ al PRBI.

Suna un consultant

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Valoare Proiect:
25.000 - 200.000 EURO

Contributie proprie:
10%

Microintreprinderi din Regiunea București Ilfov

Pentru: SRL

Lansare: Ghid in dezbatere

Mediul urban & rural din Regiunea București Ilfov

Obtine 200.000 EURO pentru afacerea ta!

Beneficiari & activități eligibile:

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi cu sediul social/punct de lucru în mediul urban din Regiunea București-Ilfov.

Valoarea finanțării: Minim: 25.000 Euro & Maxim: 200.000 Euro

Finanțare: Cuantum: 90% & Cofinanțare minimă: 10%

Activități aferente activității de bază:

Activitati necesare pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor si investiții în active corporale în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice și industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor:

 • Construirea/extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
 • Achiziționarea de echipamente echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje, instalații de lucru, precum si dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică etc.

Investiția în active necorporale:

Programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect; Atunci când activitățile de tipul 1 și 2 vizează investiții pentru procese de producție (bunuri sau servicii) prietenoase cu mediul și utilizarea eficientă a resurselor în microîntreprinderi, acest lucru este de natură să conducă la obținerea de punctaj suplimentar conform criteriului 2.2 din Anexa 10 – Grila ETF. Investițiile pentru procese de producție producție (bunuri sau servicii) prietenoase cu mediul și utilizarea eficientă a resurselor în IMM implică reducerea utilizării materiilor prime, adoptarea unor tehnici de producție mai puțin poluante, utilizarea surselor regenerabile de energie și/sau a unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, reducerea la minimum a generării de deșeuri și reciclarea materialelor, de exemplu:

 • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și/sau sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie[1] pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare: instalarea de sisteme de iluminat cu consum redus de energie, achiziționarea de echipamente/utilaje eficiente din punct de vedere energetic, automatizarea proceselor pentru a reduce risipa de energie;

 • Integrarea tehnologiilor de control al poluării, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

 • Obținerea de noi certificări de tipul ISO 14001 – sistem de management de mediu;

 • Creșterea “conținutului de materiale reciclate” din produsul finit, asigurând în același timp performanța și siguranța acestuia;

 • Achiziționarea de echipamente/soluții/tehnologii având componente reutilizabile sau utilizarea de materii prime (inclusiv materii prime critice) obținute din materiale reciclate;

 • Achiziționarea de echipamente electrice şi electronice având un procent minim de componente reutilizabile (exemplu: un procent de 30% din totalul echipamentelor să aibă componente reutilizabile);

 • Achiziționarea de materiale de construcţii având în compoziție un procent minim de materii prime reutilizabile;

 • Alte investiții specifice economiei circulare pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar (ex: achiziționarea de containere pentru colectarea DEEE-urilor sau colectare selectivă, sau tocătoare biodegradabile pentru resturi vegetale şi alimentare; predarea deșeurilor de echipamente electrice şi electronice la centrele de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea și reciclarea deșeurilor în baza unui contract etc.);

NOTA: Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă, fiind acceptate și alte tipuri de investiții, cu condiția ca acestea să fie justificate în mod corespunzător și să-și poată dovedi necesitatea și eficacitatea printr-un audit de mediu.

Activități conexe activității de bază:

Activități specifice internaționalizării, extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite de tipul (enumerarea nu este exhaustivă), inclusiv activități de marketing generate de participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern la târguri, expoziții :

 • Achiziție servicii pentru realizarea analizei piețelor internaționale cu potențial și selectarea piețelor țintă;

 • Achiziție servicii pentru realizarea strategiei de export pentru piețe externe;

 • Achiziție servicii de inovare pentru crearea unor produse inovatoare pentru intrarea pe piețe internaționale (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);

 • Achiziție servicii pentru realizare design pentru ambalare și etichetare, în vederea intrării pe piețe internaționale (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);

 • Achiziție servicii pentru realizarea brandului și promovare (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiză a piețelor țintă sau din strategia de export);

 • Achiziție servicii pentru certificare și standarde de calitate (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);

 • Achiziție servicii de promovare pe piețe externe;

 • Achiziție servicii de participare la misiuni economice internaționale, târguri, expoziții, etc.;

Activități de formare profesională specifică pentru angajații din cadrul microîntreprinderii, care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/ echipamente achiziționate prin proiect;

Activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională, de tipul:

 • Activități de întărire a cooperării între microîntreprinderi și asociații de afaceri, universități, organizații de cercetare;
 • Activități de sprijinire a microîntreprinderilor pentru participare în rețele (clustere, centre de afaceri inovative, etc.);
 • Participarea microîntreprinderilor la platforme S3 etc.

Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora;

Activități privind managementul implementării proiectului;

Activități privind auditul financiar al proiectului și expertiză contabilă/declarația expertului contabil;

Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului.

Cheltuieli neeligibile:

Categoriile de cheltuieli prevăzute la art.10 din H.G.nr. 873/06.07.2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, printre care se includ și următoarele: - cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; - costuri privind relocarea potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; - cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

Cheltuielile aferente investițiilor legate de producţia, prelucrarea, transportul, distribuţia, stocarea sau arderea combustibililor fosili nu sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel. Acest lucru se aplică, printre altele, achiziției de utilaje mobile non rutiere de tipul: excavatoare, buldozere, încărcătoare frontale, utilaje de compactare, gredere, motostivuitoare, macarale, nacele montate pe autoșasiu, care de televiziune, ambulanțe și a alte utilaje autopropulsate de motoare care folosesc arderea combustibililor fosili, precum și alte echipamente care folosesc pentru funcționare arderea combustibililor fosili, înmatriculabile sau neînmatriculabile.

In plus față de prevederea art.10 din HG 873/2022, în cadrul acestui apel nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”

Cheltuielile excluse de la finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului şi particularităţilor operaţiunilor; • cheltuielile pentru activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, jocuri de noroc, precum si cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare;

Cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică;

Obtine 200.000 EURO pentru afacerea ta!

Ce facem pentru tine:

Niciodata nu va conta varsta, atunci cand vrei sa iti indeplinesti visurile. UNITI Consulting este un partener de nadejde pentru tinerii cu viziune si perseverenta. Te ajutam sa iti pui la punct toate documentele si te vom indruma cu fiecare pas care trebuie realizat pentru obtinerea fondurilor.

Evaluare Eligibilitate Aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea Nevoilor Aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de categoriile eligibile ale programului.

Intocmire Plan De Afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport Pana La Aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare Proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare Ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

De Euro in Finantari
0 M
Proiecte de succes
0 +
Societati Infiintate
0 +
Clineti Contabilitate
0 +

Obtine 200.000 EURO pentru afacerea ta!

Contact

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

0735 395 646

WhatsApp / Mobil / Telefon

contact@uniti.ro

Solicită consultanță gratuită pentru ideea ta de afaceri.

Str. Vasile Lascar 143

Servicii complete de Consultanță Fonduri Europene si contabilitate.