fbpx

Programul Electric Up 2 - 150.000 EURO

Rulează videoul

Beneficiari eligibili: IMM sau orice entitate din domeniul HORECA, implicit întreprinderi mari și întreprinderi individuale ( microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii, intreprinderi mari I.I. )

Suna un consultant

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Valoare Proiect:
150.000 EURO

Contributie proprie:
25%

IMM-uri infiintate pana la data de 31 decembrie 2021

Pentru: SRL, SRL-D, SA

Lansare: Ordonanta publicata

IMM-urile din orice domeniu

Obtine 150.000 EURO pentru afacerea ta!

Descrierea finanțării & conditii eligibilitate:

Ajutor de minimis: Prin Programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Putere de instalare

  • Minimum 27 kWp, maxim 150 kWp necesară asigurării consumului propriu 
  • Minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in și un sistem alternativ de încălzire/răcire.

Implementare: 1 an & Monitorizare: 5 ani

Solicitantul eligibil pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HoReCa, care îndeplinesc cumulativ conditiile de eligibilitate prevăzute în schema de minimis dintre care se enunta: In cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HoReCa, desfășoară activități sub codurile CAEN:
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare,
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată,
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,
5590 - Alte servicii de cazare,
5610 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație;
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
5629 - Alte activități de alimentație,
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a.,
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 , cu modificările și completările ulterioare;

Nu are datorii in ceea ce priveste impozite, contribuţii şi amenzi către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;

Deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;

Detine cont la Trezoreria Statului, în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;

Se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

Se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012.

In situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.

Unitate HoReCa cu activitate sezonieră - prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, în virtutea recunoașterii acestei forme de activitate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,

Cheltuieli eligibile:

Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor / invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ;

Cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);

Cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);

Cheltuieli cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;

Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

Cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

Cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

Cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor de consultanță și management a proiectului, angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.

Obtine 150.000 EURO pentru afacerea ta!

Ce facem pentru tine:

Niciodata nu va conta varsta, atunci cand vrei sa iti indeplinesti visurile. UNITI Consulting este un partener de nadejde pentru tinerii cu viziune si perseverenta. Te ajutam sa iti pui la punct toate documentele si te vom indruma cu fiecare pas care trebuie realizat pentru obtinerea fondurilor.

Evaluare Eligibilitate Aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea Nevoilor Aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de categoriile eligibile ale programului.

Intocmire Plan De Afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport Pana La Aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare Proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare Ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

De Euro in Finantari
0 M
Proiecte de succes
0 +
Societati Infiintate
0 +
Clineti Contabilitate
0 +

Obtine 150.000 EURO pentru afacerea ta!

Contact

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

0735 395 646

WhatsApp / Mobil / Telefon

contact@uniti.ro

Solicită consultanță gratuită pentru ideea ta de afaceri.

Str. Vasile Lascar 143

Servicii complete de Consultanță Fonduri Europene si contabilitate.