fbpx

Oportunități de Finanțare pentru IMM-uri în Oltenia

Tipuri de societăți eligibile:

 • Societăți înființate conform Legii societăților nr. 31/1990 sau cooperative conform Legii nr. 1/2005, clasificate ca microîntreprinderi sau IMM-uri în mediul urban sau rural.

Definiția IMM-urilor:

 • Microîntreprinderi: sub 10 angajați și venituri sau active până la 2 milioane euro.
 • Întreprinderi mici: sub 50 angajați, venituri sau active până la 10 milioane euro.
 • Întreprinderi mijlocii: sub 250 angajați, venituri anuale sub 50 milioane euro sau active sub 43 milioane euro.

Cerințe:

 • Cel puțin 1 angajat în anul fiscal precedent sau un angajat cu normă întreagă la momentul aplicării.
 • Proiectul trebuie să fie situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia.
 • Cel puțin un an fiscal complet de activitate.
 • Profit operațional în anul fiscal precedent aplicării.
 • Întreprinderea trebuie să fi fost înființată cel târziu în ianuarie 2023 și să fi înregistrat profit până la 31 decembrie 2023.

Coduri CAEN Eligibile

Printre codurile CAEN eligibile se numără:

 • 6201: Dezvoltare software la comandă
 • 4520: Întreținere și reparații auto
 • 9313: Servicii de fitness
 • 9604: Îngrijire corporală
 • 8623: Asistență stomatologică
 • 8622: Asistență medicală specializată
 • 7420: Servicii fotografice
 • 3109: Producție de mobilier
 • 1032: Producție de sucuri de fructe și legume
 • 1061: Fabricație produse de morărit
 • 1071: Fabricație pâine și produse de patiserie
 • 1392: Fabricarea articolelor textile
 • 5510: Hoteluri și cazare (eligibile în stațiuni turistice sau zone cu potențial turistic)