fbpx

Noutati Electric Up 2

Programul Electric Up 2: Detalii și Condiții de Eligibilitate

Fonduri Nerambursabile Disponibile

Prin programul Electric Up 2, se pot accesa fonduri nerambursabile pentru instalarea de panouri fotovoltaice, sisteme de stocare a energiei, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și hibrid plug-in, și sisteme electrice alternative de încălzire/răcire, cum ar fi pompele de căldură.

Beneficiari Eligibili

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri: Din orice domeniu de activitate, cu excepția agriculturii, industriei alimentare, producției de tutun, vin și băuturi spirtoase.
 • Operatori economici din sectorul HoReCa: Hoteluri, restaurante, baruri.

Criterii de eligibilitate:

 • Analiză energetică: Trebuie să prezinte o analiză energetică a consumului actual și estimat pentru următoarele 12 luni, elaborată de un auditor energetic sau manager energetic acreditat de Ministerul Economiei.
 • Obligații financiare: Solicitantul trebuie să fie la zi cu plata taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat și bugetele locale.
 • Drept de utilizare a imobilului: Solicitantul trebuie să fie proprietar, administrator, concesionar, locatar sau comodatar cu drept de superficie pentru imobilul unde se implementează proiectul.

Cheltuieli Eligibile

 • Panouri fotovoltaice: Achiziția și instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu putere instalată între 27 kWp și 150 kWp.
 • Stații de reîncărcare: Achiziția și instalarea a cel puțin unei stații de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare (2×11 kW).
 • Sistem de stocare a energiei: Achiziția unui sistem de stocare a energiei produse, cu o capacitate de stocare de minim 30% din valoarea energiei produse de panourile fotovoltaice.
 • Sisteme alternative de încălzire/răcire: Cheltuieli pentru achiziția unui sistem alternativ de încălzire/răcire (ex. pompe de căldură), până la maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor.
 • Proiectare și avize: Costurile pentru proiectare și obținerea avizelor necesare, reprezentând maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
 • Montaj și punere în funcțiune: Cheltuieli pentru montajul și punerea în funcțiune a sistemelor achiziționate, până la maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
 • Consultanță și management de proiect: Cheltuieli de consultanță și management de proiect, până la maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Criterii de Eligibilitate a Proiectului

 • Panouri fotovoltaice: Sistemul trebuie să aibă o putere instalată între 27 kWp și 150 kWp (până la 200 kWp, dar finanțarea este pentru maxim 150 kWp).
 • Invertoare: Putere instalată totală între 27 kWp și 150 kWp (sau 200 kWp pentru sistemele mai mari).
 • Conexiuni: Sistemele de conexiuni pentru curent continuu și alternativ.
 • Structura de susținere: Trebuie să fie adecvată pentru zona de instalare și conformă cu documentațiile tehnice structurale necesare.
 • Tablouri electrice: Tablouri pentru curent continuu/alternativ pentru instalarea și racordarea la sistemele existente.
 • Capabilități de centralizare a datelor: Echipamentele trebuie să permită centralizarea datelor în format criptat sau nemodificabil, accesibile autorităților finanțatoare.
 • Raportare online: Platforma producătorului de echipamente trebuie să permită configurarea raportărilor periodice (zilnice, săptămânale, lunare) pentru monitorizarea producției și consumului de energie, și a utilizării componentelor de stocare a energiei.

Prin acest program, beneficiarii au oportunitatea de a implementa soluții energetice sustenabile, contribuind astfel la reducerea costurilor de energie și a amprentei de carbon.