fbpx

Modalități de Plată a Finanțării Nerambursabile prin Programul Start-Up Nation

La momentul depunerii cererii de finanțare nerambursabilă, beneficiarul trebuie să selecteze una dintre băncile partenere ale Ministerului (de exemplu: BCR, CEC, Transilvania, Banca Românească, BRD). Costurile asociate obținerii unui credit punte pot fi incluse în bugetul proiectului.

Decontarea Finanțării

Decontarea se realizează într-o singură tranșă, în conformitate cu mecanismul cererilor de rambursare, pentru care s-a dovedit achitarea integrală a cheltuielilor eligibile, sau prin mecanismul cererilor de plată, pe baza facturilor prezentate.

Mecanismul decontării cererilor de plată:

 1. Achitarea Facturilor de către Minister:
  • După finalizarea procedurilor de achiziție și transmiterea facturilor acceptate la plată către Autoritatea Contractantă (AIMMAIPE), aceasta verifică cererea de plată și documentele justificative.
  • Odată aprobate cheltuielile, banca este notificată pentru programarea vizitei de certificare la sediul beneficiarului.
  • Se întocmește procesul-verbal de certificare, care este încărcat de bancă în aplicația informatică, împreună cu fotografiile aferente.
  • AIMMAIPE întocmește acordul de plată pentru cheltuielile bugetate și îl încarcă în aplicația informatică.
  • Banca parteneră transferă valoarea cheltuielilor rambursabile în termen de 7 zile lucrătoare, într-un cont distinct deschis pe numele beneficiarului. Beneficiarul utilizează apoi aceste sume pentru a efectua plățile către furnizorii de servicii și produse.
 2. Utilizarea Sumelor Primite:
  • Fondurile primite trebuie utilizate exclusiv pentru achizițiile bugetate în cadrul programului și nu pot fi destinate altor scopuri.
  • În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea sumelor, beneficiarul, cu sprijinul consultantului, va încărca în aplicația electronică cererea de rambursare aferentă cererii de plată.

Mecanismul decontării cererilor de rambursare:

 1. Achitarea Facturilor de către Beneficiar, cu Rambursare Ulterioară de către Minister:
  • Beneficiarul primește facturile pentru bunuri, servicii sau lucrări, le plătește din fondurile proprii, apoi, cu sprijinul consultantului, încarcă cererea de rambursare și documentele justificative în aplicația informatică.
  • AIMMAIPE verifică documentele și, odată aprobate cheltuielile, notifică automat banca pentru programarea vizitei de certificare.
  • După certificarea cheltuielilor și întocmirea procesului-verbal, banca încarcă documentele în aplicația informatică.
  • AIMMAIPE întocmește acordul de plată și îl încarcă în aplicația informatică.
  • Banca parteneră transferă valoarea cheltuielilor eligibile în termen de 7 zile lucrătoare, într-un cont distinct deschis pe numele beneficiarului la unitatea bancară aleasă de acesta.

Documente Necesare pentru Accesarea Programului Start-Up Nation 2024

 • Semnătura electronică;
 • Copie CUI a societății, semnată și ștampilată cu mențiunea „Conform cu Originalul”;
 • Copie act de identitate al asociatului/administratorului, semnată și ștampilată cu mențiunea „Conform cu Originalul”;
 • Certificatul constatator al societății;
 • CV-ul asociatului/asociaților;
 • Ofertele de preț pentru echipamentele/utilajele pe care se intenționează să le achiziționeze prin proiect.