fbpx

Imbunatatirea competitivitatii si a inovarii in Microintreprinderi SV Oltenia

Beneficiari eligibili – Microintreprinderi SV Oltenia

 • Microintreprideri (0 – 9 angajati);
 • Solicitantul de finantare nu a avut activitatea suspendata in anii 2022 si/sau 2023;
 • Solicitantul este infiintat cel tarziu la 31.12.2021;
 • Solicitantul a inregistrat profit din exploatare in 2022;
 • Solicitantul avea minim 1 angajat la sfarsitul lui 2022;
 • Solicitantul isi asuma mentinerea locurilor de munca pentru o perioada de 3 ani.

Finantare – Microintreprinderi SV Oltenia

 • Ajutor financiar nerambursabil 90%;
 • Contributier proprie 10%;
 • Valoare minima proiect: 25.000 euro;
 • Valoare maxima proiect: 200.000 euro;
 • Buget total: 49.411.765.

Cheltuieli eligibile – Microintreprinderi SV Oltenia

 • lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv lucrări pentru asigurarea utilităților generale aferente efectuate în limitele de proprietate (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, telecomunicații etc);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”; Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”; Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”; Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile7, alternative de energie strict pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului (de exemplu: recuperatoare de căldură, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.);
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (această activitate nu este obligatorie dar se puncteaza suplimentar conform grilei ETF) de exemplu, reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare; investiții în eficientizarea ecodesignului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite; etc);

Granturi generoase pentru IMM-uri în Oltenia: oportunități de finanțare în 2024

În 2024, microîntreprinderile și IMM-urile din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea vor avea acces la granturi europene cu valori cuprinse între 200.000 și 1,5 milioane EUR per proiect, în cadrul Programului Regional (REGIO) Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Aceste fonduri sunt destinate diversificării și inovării afacerilor din regiune.

Detalii Apel de Proiecte și Condiții de Finanțare

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest a publicat ghidul solicitantului, deschizând astfel oportunitatea pentru microîntreprinderi și IMM-uri de a investi în diverse domenii, inclusiv IT, sănătate, turism și servicii. Înscrierile vor fi acceptate prin sistemul electronic MySMIS2021, între 2 aprilie 2024, ora 12:00, și 2 mai 2024, ora 12:00.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 79.968.823 euro, permițând și supracontractarea. Sprijinul financiar va fi oferit sub formă de ajutor de minimis și ajutor de stat regional, fiecare având condiții specifice de co-finanțare și eligibilitate în funcție de mărimea întreprinderii.

Criterii de Eligibilitate și Domenii Finanțabile

Pentru a beneficia de aceste granturi, întreprinderile trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

 • Încadrarea ca microîntreprindere sau IMM conform legislației românești.
 • Activitate desfășurată în mediul urban sau rural din regiunea Sud-Vest Oltenia.
 • Profit înregistrat în anul fiscal anterior și un istoric de activitate de cel puțin un an fiscal complet.

Lista codurilor CAEN eligibile acoperă o gamă variată de activități, de la dezvoltarea software la servicii de sănătate, fitness, producție industrială și multe altele, promovând astfel inovarea și diversificarea economică.

Cheltuieli Eligibile și Oportunități de Dezvoltare

Ghidul oferă detalii despre cheltuielile eligibile, incluzând:

 • Amenajarea terenului: Pregătirea amplasamentului, demolări, dezafectări, devieri de rețele de utilități.
 • Asigurarea utilităților: Alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații.
 • Proiectare și inginerie: Documentațiile necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor.
 • Consultanță.
 • Construcții și instalații: Clădiri, construcții speciale, instalații electrice, sanitare, de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicații.
 • Dotări: Utilaje și echipamente tehnologice.
 • Eficiență energetică: Echipamente pentru economii de energie și surse regenerabile.
 • Economie circulară: Echipamente pentru reciclare și extinderea activităților de reciclare.
 • Achiziționarea de brevete și licențe: Programe informatice, drepturi și active similare.
 • Instrumente de comercializare online.
 • Activități de internaționalizare: Participarea la târguri și expoziții internaționale.
 • Dezvoltarea competențelor personalului: Formare în adoptarea tehnologiilor avansate și utilizarea echipamentelor achiziționate.

Este necesară includerea în proiect a unor măsuri de eficiență energetică sau energie verde, reprezentând cel puțin 5% din valoarea eligibilă a proiectului. Măsurile opționale privind economia circulară nu trebuie să depășească 15% din valoarea eligibilă a proiectului.