fbpx

Granturi de pana la 200.000 Euro pentru antreprenorii din regiunea Bucuresti-Ilfov

Antreprenorii din București și Ilfov au posibilitatea de a obține finanțări de până la 200.000 de euro printr-un program regional de granturi. Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a publicat vineri, 28 aprilie, proiectul Ghidului solicitantului pentru o schemă de finanțare cu fonduri europene din cadrul Programului Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027. Acest program este susținut și de bugetul de stat. Finanțările pot ajunge până la 200.000 de euro, respectând regula ajutoarelor de minimis, care nu pot depăși 300.000 de euro într-un interval de trei ani.

Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 37,6 milioane de euro, dintre care 15 milioane de euro provin de la Uniunea Europeană, conform Ghidului solicitantului publicat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

„Acest document, împreună cu anexele sale, oferă un set de reguli pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare de către potențialii solicitanți ai Priorității 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice din cadrul Programului Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027”, se menționează în ghid.

Cine poate solicita finanțare

Grupul țintă pentru acest apel de proiecte include:

 • Beneficiari direcți: Microîntreprinderile sprijinite și angajații acestora.
 • Beneficiari indirecți: Clienții, partenerii, furnizorii microîntreprinderilor sprijinite, comunitatea și bugetele locale.

Solicitanții trebuie să menționeze în secțiunea Grup-țintă din Cererea de finanțare principalii beneficiari ai rezultatelor proiectului. Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este autoritatea de management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

„Obiectivul general al Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI) este acela de a contribui la viziunea strategică a Regiunii București-Ilfov (RBI) prin susținerea unei dezvoltări economice inteligente, sustenabile și incluzive, în vederea îmbunătățirii standardului de viață și creșterii rezilienței față de provocările societale”, se mai specifică în Ghidul Solicitantului.

Calendarul depunerii cererilor de finanțare

 • Termen maxim de depunere: O lună de la deschiderea apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+.
 • Perioada de pregătire a proiectelor: 60 de zile de la publicarea Ghidului Solicitantului.

Cererile de finanțare și documentele aferente trebuie depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, în intervalul menționat la secțiunea 4.3 și conform prevederilor din secțiunea 7. Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+.

Punctajul

Proiectele care nu întrunesc un minim de 70 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară vor fi respinse.

Finanțările: maximum 200.000 de euro

Contribuția programului, adică finanțarea nerambursabilă solicitată, poate ajunge la maximum 200.000 de euro, reprezentând 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis conform reglementărilor legale. Firmele pot solicita finanțări doar dacă în ultimii trei ani nu au depășit 300.000 de euro prin alte programe.

Contribuția solicitantului

Solicitantul trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției, provenind din surse proprii, excluzând ajutoarele de stat sau de minimis.

Tipuri de investiții eligibile

Finanțările vizează dezvoltarea durabilă și modernizarea tehnologică prin:

 • Construirea/extinderea spațiilor de producție/prestare de servicii.
 • Achiziționarea de echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje și instalații.
 • Programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi similare.

Rezultate așteptate

Rezultatele așteptate, care trebuie corelate cu activitățile propuse în proiect, includ:

 • Echipamente și tehnologii verzi achiziționate.
 • Servicii achiziționate.
 • Construcții noi/extinse.
 • Participări la târguri și evenimente naționale/internaționale.

Progresul realizării acestor rezultate va fi monitorizat pe durata implementării proiectului.