fbpx

Ghid ADR Sud-Muntenia 2024

În 2024, ADR Sud Muntenia lansează un program de finanțare nerambursabilă cu fonduri europene dedicat firmelor mici și micro din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița și Prahova. Aceste companii au posibilitatea să obțină ajutoare financiare în valoare între 50.000 și 200.000 EUR pe proiect, inclusiv în sectorul prelucrării lemnului și fabricării de mobilă.

Acest apel de proiecte, parte integrantă a unui program extins de dezvoltare regională, încurajează inovația tehnologică, economia circulară, expansiunea pe piețele internaționale, certificările de calitate și digitalizarea afacerilor.

Procedura de Depunere a Proiectelor

Proiectele trebuie depuse online prin platforma MySmis202 în perioada 15 martie 2024, de la ora 8:00, până la 14 iunie 2024, ora 12:00. Evaluarea proiectelor se va realiza pe baza punctajului obținut în urma evaluării, iar beneficiarii selectați vor primi granturi în suma menționată anterior.

Condiții de Finanțare

Suma maximă nerambursabilă disponibilă pentru fiecare proiect este limitată la 90% din costurile eligibile totale, echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, la cursul de schimb InforEuro valabil la acordarea ajutorului de minimis. Cofinanțarea aplicantului trebuie să reprezinte minim 10% din valoarea eligibilă a investiției solicitate.

Eligibilitatea Firmelor

Firmele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții la momentul depunerii cererii de finanțare:

  • Să fi avut sediul social sau un punct de lucru în regiunea Sud-Muntenia începând de la 1 ianuarie 2022.
  • Să fi operat continuu cel puțin un an fiscal complet fără întreruperi temporare ale activității în anul fiscal curent sau în anul fiscal precedent și să fi înregistrat un profit operațional în anul fiscal precedent.

Firmele trebuie să fie clasificate ca microîntreprinderi (cu sub 10 angajați și cifră de afaceri sub 2 milioane EUR) sau întreprinderi mici (cu sub 50 angajați și cifră de afaceri sub 10 milioane EUR).