fbpx

Fonduri UE 2024: Sprijin de 50.000-200.000 EUR pentru firme mici și micro din Sud-Muntenia

Microîntreprinderile și firmele mici din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, și Teleorman pot beneficia de ajutoare financiare între 50.000 și 200.000 EUR pe proiect, prin programul regional de fonduri europene. Perioada de înscriere a fost stabilită pentru 15 martie 2024, ora 08:00 – 14 iunie 2024, ora 12:00, iar proiectele pot fi depuse online pe platforma MySMIS2021.

Condiții de eligibilitate

Pentru a putea aplica, firmele trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Statut Legal: Trebuie să fie societăți sau cooperative înregistrate fiscal conform Legii nr. 31/1990 sau Legii nr. 1/2005.
 2. Activitate Continuă: Să fi desfășurat activitate continuă pentru cel puțin un an fiscal complet înainte de depunerea cererii, fără întreruperi, începând cel puțin din 1 ianuarie 2022.
 3. Profit Operațional: Să fi înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior depunerii cererii.
 4. Dimensiunea Firmei:
  • Microîntreprinderi: Mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală sau un bilanț total sub 2 milioane EUR.
  • Întreprinderi mici: Mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală sau un bilanț total sub 10 milioane EUR.
 5. Locația Proiectului: Locul de implementare a proiectului trebuie să fie înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul în care proiectul implică deschiderea unui sediu secundar, acesta trebuie înregistrat ca punct de lucru până la finalizarea implementării proiectului.
 6. Domeniul de Activitate: Domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) trebuie să fie înscris ca obiect de activitate al firmei, fie principal, fie secundar.

Finanțare și Contribuție

 • Suma Maximă Finanțată: Granturile pot acoperi până la 90% din valoarea eligibilă a investiției, echivalentul a 200.000 EUR la cursul valutar InforEuro de la data acordării ajutorului.
 • Contribuția Beneficiarului: Minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Domenii CAEN Eligibile

Anexa 15 a Ghidului solicitantului include peste 240 de coduri CAEN eligibile, dintre care amintim:

 • 4120 Lucrări de construcţii
 • 6201 Activităţi de realizare software
 • 4520 Întreţinerea și repararea autovehiculelor
 • 5510 Hoteluri
 • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe
 • 1320 Producţia de ţesături
 • 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
 • 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
 • 4334 Lucrări de vopsitorie și montări de geamuri

Activități Finanțate

Programul finanțează:

 • Investiții în active corporale și necorporale.
 • Activități de economie circulară, revalorificarea deșeurilor și simbioză industrială.
 • Internaționalizarea afacerilor, inclusiv participarea la târguri internaționale și adaptarea proceselor tehnologice pentru export.
 • Certificarea și omologarea produselor și serviciilor, inclusiv updatarea tehnologică.
 • Digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, ca parte a unui proiect integrat.

Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 47.058.823,62 EUR.