fbpx

Fonduri UE 2024 pentru București-Ilfov: Granturi de 25.000-200.000 EUR

Microîntreprinderile cu până la 9 angajați din București și județul Ilfov pot beneficia de granturi cuprinse între 25.000 și 200.000 EUR pentru proiecte de investiții, prin intermediul Programului Regional București-Ilfov (PRBI) 2021-2027, finanțat din fonduri europene. Domeniile eligibile includ aproximativ 200 de coduri CAEN, variind de la IT și cabinete medicale la arhitectură, studiouri foto și confecții.

Ghidul solicitantului și condiții de finanțare

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov a lansat spre dezbatere publică proiectul de Ghid al solicitantului pentru apelul de proiecte PRBI P1/1.8/1/2024. Acesta include detalii despre criteriile de finanțare pentru sprijinirea creșterii durabile și modernizării tehnologice a microîntreprinderilor. Documentele relevante, inclusiv lista codurilor CAEN eligibile și modelul de plan de afaceri, pot fi consultate pe site-ul ADRBI.

Termene și buget

Propunerile de îmbunătățire a ghidului pot fi trimise până pe 26 iunie 2024 la adresa helpdesk@adrbi.ro. Ghidul final este programat să fie publicat în iunie 2024, iar sesiunea de depunere a proiectelor va începe în august 2024 prin sistemul MySMIS2021. Bugetul total al apelului de proiecte este de 37.627.723,75 EUR, din care 15.051.089,48 EUR sunt asigurați de Uniunea Europeană.

Detalii financiare

Firmele eligibile pot primi ajutoare de minimis între 25.000 și 200.000 EUR per proiect, acoperind 90% din cheltuielile eligibile. Restul de 10%, precum și toate cheltuielile neeligibile, vor fi suportate de antreprenori din resurse proprii.

Criterii de eligibilitate

Pentru a accesa aceste fonduri, firmele trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

 • Să fie societăți comerciale înregistrate conform Legii societăților nr. 31/1990, societăți cooperative constituite conform Legii nr. 1/2005 sau microîntreprinderi înființate de antreprenori tineri, conform OUG nr. 6/2011.
 • Să aibă până la 9 angajați și o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane EUR.
 • Să aibă sediul social sau un punct de lucru în mediul urban din regiunea București-Ilfov.
 • Proiectele trebuie să obțină un minim de 70 de puncte în evaluarea tehnică și financiară.
 • Proiectele nu trebuie să fi demarat procedurile de achiziție sau lucrările de execuție înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția consultanței pentru scrierea proiectului și managementului de proiect.

Domenii de activitate eligibile

Lista domeniilor de activitate eligibile include aproape 200 de coduri CAEN, cum ar fi:

 • 1320 Producția de țesături
 • 1520 Fabricarea încălțămintei
 • 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
 • 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 • 3109 Fabricarea de mobilă
 • 2511 Fabricarea de construcții metalice
 • 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activități de editare a altor produse software
 • 5813 Activități de editare a ziarelor
 • 6312 Activități ale portalurilor web
 • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
 • 7420 Activități fotografice
 • 8621 Activități de asistență medicală generală
 • 8622 Activități de asistență medicală specializată
 • 8623 Activități de asistență stomatologică
 • 7111 Activități de arhitectură

Condiții specifice de autorizare a codului CAEN

Pentru a fi eligibile, firmele trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

 1. Codul CAEN vizat de investiție trebuie să fie autorizat la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă desfășoară sau nu activitate pe acel cod CAEN.
 2. Dacă investiția implică înființarea unui nou punct de lucru, la momentul depunerii cererii de finanțare, codul CAEN vizat trebuie să fie autorizat la sediul social, punctele de lucru existente sau la terți. Solicitanții trebuie să asume că vor autoriza codul CAEN la noua locație la finalul implementării proiectului.

Activități eligibile

Printre activitățile finanțabile se numără:

 1. Investiții în active corporale și necorporale pentru îmbunătățirea capacităților tehnice și industriale.
 2. Achiziționarea de echipamente și tehnologii verzi.
 3. Investiții pentru procese de producție prietenoase cu mediul.
 4. Activități de internaționalizare și marketing.
 5. Formarea profesională a angajaților.
 6. Cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională.
 7. Proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare.
 8. Managementul implementării proiectului.
 9. Audit financiar și expertiză contabilă.
 10. Activități de comunicare și vizibilitate aferente proiectului.

Apelul va fi deschis în perioada 16 septembrie – 16 octombrie 2024, oferind microîntreprinderilor din regiunea București-Ilfov oportunitatea de a accesa finanțare pentru dezvoltare durabilă și modernizare tehnologică.