fbpx

Fonduri europene 2024 pentru București-Ilfov

Pe 25 aprilie 2024, Autoritatea de Management a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 a organizat un eveniment dedicat discutării condițiilor de finanțare și criteriilor de evaluare pentru investițiile microîntreprinderilor în cadrul acțiunii 1.8 „Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor”.

Granturi pentru microîntreprinderi

Firmele din regiunea București-Ilfov cu până la 9 angajați pot accesa granturi de 25.000-200.000 EUR pentru proiecte de investiții, prin Programul Regional București-Ilfov (PRBI) 2021-2027. Domeniile eligibile includ aproape 200 de coduri CAEN, de la IT și cabinete medicale, până la arhitectură, studiouri foto și confecții.

Buget și beneficiari eligibili

Bugetul total al apelului este de 37.627.724 euro. Sunt eligibile microîntreprinderile cu sediu social sau punct de lucru în regiunea București-Ilfov, cu proiecte de implementat în mediul urban.

Condiții pentru autorizarea codului CAEN

Solicitantul trebuie să aibă codul CAEN eligibil autorizat la locația de implementare a proiectului, indiferent de activitatea curentă, sau:

 1. În cazul deschiderii unui nou punct de lucru, la momentul depunerii cererii de finanțare, codul CAEN trebuie să fie autorizat la sediul social/punctele de lucru existente sau la terți. Solicitantul trebuie să demonstreze autorizarea codului CAEN la noua locație până la finalizarea proiectului.
 2. Alternativ, codul CAEN trebuie să fie inclus în actul constitutiv al firmei, iar autorizarea să fie dovedită la noua locație până la finalizarea proiectului.

Condiții de eligibilitate

 1. Solicitantul trebuie să fie o societate comercială, o societate cooperativă sau o microîntreprindere înființată de antreprenori tineri.
 2. Firma trebuie să fie înregistrată în mediul urban din regiunea București-Ilfov.
 3. Proiectul trebuie să atingă un minim de 70 de puncte în evaluarea tehnică și financiară.
 4. Proiectul nu trebuie să fi demarat achiziții sau lucrări de execuție înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția celor pentru consultanță, management de proiect și expertiză contabilă.
 5. Proiectul nu trebuie să fi beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani pentru activități similare și nu trebuie să fie parțial sau total finanțat din alte surse publice.

Activități eligibile

 1. Investiții în active corporale pentru îmbunătățirea capacităților tehnice și industriale, inclusiv construcția/extinderea spațiilor de producție și achiziționarea de echipamente.
 2. Investiții în active necorporale, cum ar fi programe informatice, brevete, licențe și mărci comerciale.
 3. Investiții în procese de producție prietenoase cu mediul și utilizarea eficientă a resurselor.
 4. Activități specifice internaționalizării și extinderii piețelor de vânzare, inclusiv participarea la târguri și expoziții.
 5. Formare profesională specifică pentru angajații care vor opera noile tehnologii/e chipamente.
 6. Proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri.
 7. Managementul implementării proiectului.
 8. Audit financiar și expertiză contabilă.

Perioada de depunere a proiectelor

Apelul va fi deschis între 16 septembrie 2024 și 16 octombrie 2024.