fbpx

Finantare de maxim 150.000 Euro Pentru proiectele Electric Up 2

Programul de Finanțare AFN: Detalii și Condiții de Eligibilitate

1. Beneficiarii Eligibili

Pentru a accesa ajutorul financiar nerambursabil (AFN), următoarele entități sunt eligibile:

 • IMM-uri din toate domeniile, cu excepția celor menționate în anexa 1 a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (agricultură, acvacultură, producția de tutun, cânepă, vin, producția de spirtoase etc.). Eligibilitatea se bazează pe Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor și Legea nr. 31/1990 a societăților, ambele cu modificările ulterioare.
 • Operatorii economici din sectorul HoReCa (inclusiv hoteluri, restaurante, baruri), indiferent de dimensiune, cu un cod CAEN eligibil autorizat ca activitate principală sau secundară. Aceștia trebuie să prezinte documente valabile (act de proprietate, contract de concesiune, chirie sau comodat) pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului (minim 7 ani).

2. Domenii și Tipuri de Investiții Eligibile

2.1. Activități (Coduri CAEN)
 • IMM-uri: Toate domeniile de activitate, exceptând cele din anexa 1 a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
 • Întreprinderi mari: Exclusiv pentru sectorul HoReCa, cu codurile CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5621, 5629, 5630, 9329.
2.2. Tipuri de Investiții
 • Sisteme de panouri fotovoltaice: Putere instalată între 27 și 150 kWp pentru consum propriu.
 • Sisteme de stocare a energiei: Minim 30% din energia produsă de panouri.
 • Stații de reîncărcare vehicule electrice: Minim 22 kW (2×11 kW).
 • Sisteme electrice alternative de încălzire/răcire: Opțional, în funcție de necesități.
2.3. Cheltuieli Finanțate
 • Achiziția și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice și a echipamentelor conexe.
 • Achiziția și instalarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice.
 • Sisteme de stocare a energiei produse.
 • Sisteme electrice alternative de încălzire/răcire.
 • Proiectare, obținerea avizelor necesare și consultanță de proiect (maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului).
 • Lucrări de montaj și punere în funcțiune (maximum 10% din valoarea totală eligibilă).

3. Valori și Procentaje

3.1. Limite ale Valorii AFN
 • Maximum 150.000 euro pe proiect.
3.2. Procente AFN din Cheltuieli Eligibile
 • 75% din costurile eligibile.
3.3. Limitele Valorii Totale a Proiectului
 • Alocare financiară totală de 596.000.000 lei (aproximativ 119.200.000 euro).
 • Se estimează finanțarea a aproximativ 1.000 de proiecte, cu o medie a ajutorului de 120.000 euro per proiect.

4. Depunerea Proiectelor

 • Perioada de depunere: Proiectele se pot depune într-un interval de 60 de zile, cu anunțarea datei exacte cu minim 15 zile înainte.

5. Criterii de Selecție

 • Proiectele vor fi evaluate și selectate conform unei grile de punctaj specificate în Anexa 1.

6. Alte Detalii Importante

 • Proiectul trebuie să includă un sistem de panouri fotovoltaice, sisteme de stocare a energiei, cel puțin o stație de reîncărcare și, opțional, un sistem electric alternativ de încălzire/răcire.
 • Proiectul trebuie să fie dimensionat conform necesităților operatorului economic.
 • Echipamentele finanțate trebuie să îndeplinească caracteristicile tehnico-economice specificate.
 • Instalatorul trebuie să fie acreditat de ANRE.
 • Finanțarea nu încurajează livrarea surplusului de energie în rețeaua națională.
 • Sunt eligibile și sistemele de panouri fotovoltaice cu putere instalată între 150 și 200 kWp, dar finanțarea se acordă doar pentru până la 150 kWp.
 • La depunere trebuie prezentat un raport de analiză energetică elaborat de un auditor sau manager energetic acreditat.
 • Proiectul trebuie să asigure un număr minim de locuri de parcare pentru stațiile de reîncărcare.
 • Cheltuielile de racordare la rețeaua de energie electrică nu sunt eligibile.
 • TVA nedeductibilă este eligibilă.
 • Singurele cheltuieli eligibile înainte de semnarea contractului sunt cele pentru proiectare și consultanță.
 • Beneficiarii trebuie să prezinte ATR-ul în termen de 90 de zile de la semnarea contractului de finanțare.
 • Proiectul trebuie implementat în 12 luni de la semnarea contractului, cu o perioadă de monitorizare de 5 ani.

7. Locul de Depunere și Implementare

8. Perioada de Implementare și Monitorizare

 • Implementarea proiectului: 12 luni de la semnarea contractului.
 • Monitorizarea proiectului: 5 ani de la finalizarea implementării, cu transmiterea anuală a raportului de monitorizare.

Surse Oficiale

Procente și Valori pentru Consultanță

 • Cheltuielile pentru consultanță și management de proiect sunt limitate la 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.