fbpx

Etapele Depunerii si Implementarii Programului Femeia Antreprenor 2024

În cadrul Programului Femeia Antreprenor 2024, sunt definite mai multe criterii și etape esențiale pentru obținerea și implementarea finanțării:

Criterii de Finanțare:

 1. Suma Finanțării: Maximum 200.000 lei.
 2. Cofinanțare: Beneficiarii trebuie să asigure o cofinanțare de cel puțin 15% peste suma solicitată ca finanțare nerambursabilă.
 3. Sediul Activității: Preferabil, activitatea trebuie desfășurată la sediul unui incubator de afaceri.
 4. Investiții în Echipamente Tehnologice: Cel puțin 60% din valoarea cheltuielilor eligibile trebuie alocate pentru investiții în echipamente tehnologice.
 5. Menținerea Locurilor de Muncă: Beneficiarii trebuie să mențină locurile de muncă create pentru o perioadă minimă de 12 luni, recomandat 30 de luni de la finalizarea implementării.

Etapele Proiectului:

Etapa I: Elaborarea și Depunerea Proiectului

 • Constituirea Dosarului de Finanțare: Asigurarea tuturor documentelor necesare pentru depunerea cererii de finanțare.
 • Întocmirea Cererii de Finanțare: Redactarea cererii de finanțare conform cerințelor programului.
 • Întocmirea Dosarului de Participare: Pregătirea documentației complete pentru participarea la program.
 • Depunerea / Înregistrarea Proiectului: Înregistrarea proiectului la sediul Autorității Contractante.
 • Răspunsuri la Solicitări de Clarificări: Furnizarea răspunsurilor necesare la solicitările de clarificare primite de la Autoritatea Contractantă.
 • Asistență la Vizitele de Teren: Oferirea suportului necesar în timpul vizitelor de monitorizare efectuate de reprezentanții Autorității Contractante.

Etapa II: Implementarea Proiectului

 • Întocmirea Caietelor de Sarcini: Definirea detaliată a specificațiilor tehnice pentru echipamentele și serviciile necesare.
 • Transmiterea Cererilor de Oferte: Solicitarea de oferte de la furnizorii potențiali.
 • Evaluarea și Atribuirea Contractelor: Verificarea ofertelor și desemnarea câștigătorului conform procedurilor stabilite.
 • Supervizarea Implementării: Monitorizarea respectării condițiilor contractuale și a graficului de implementare.
 • Centralizarea Documentației: Organizarea documentelor justificative pentru cererea de rambursare.
 • Depunerea Cererii de Rambursare: Înaintarea cererii de rambursare către Autoritatea Contractantă.
 • Răspunsuri la Solicitări de Clarificări: Asigurarea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din partea Autorității Contractante.
 • Monitorizare Lunară: Verificarea lunară a progresului și a acțiunilor întreprinse în cadrul proiectului.

Etapa III: Finalizarea și Monitorizarea Post-Proiect

 • Finalizarea Proiectului: Verificarea finală a implementării proiectului și a conformității cu obiectivele stabilite.
 • Vizite în Teritoriu: Vizitele periodice ale reprezentanților Autorității Contractante pentru monitorizarea finală.
 • Verificări Suplimentare: Efectuarea de verificări suplimentare pentru asigurarea calității implementării proiectului.
 • Asistență Post-Contractare: Furnizarea de suport și asistență pentru beneficiar într-o perioadă de 3 ani după finalizarea proiectului.

Aceste etape și criterii sunt esențiale pentru o implementare eficientă și corectă a proiectului în cadrul Programului Femeia Antreprenor 2024, contribuind la susținerea dezvoltării afacerilor conduse de femei în România.