fbpx

Din Iunie se pot depune proiectele de finantare pentru Microintreprinderi in regiunea Sud-Vest Oltenia

Microîntreprinderile (sub 10 angajați) din cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia pot accesa granturi cuprinse între 25.000 și 300.000 EUR per proiect pentru diverse investiții, de la săli de fitness, service-uri auto și spălătorii, până la IT, cabinete medicale și brutării. Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest (ADRSV) a anunțat oficial perioada de înscrieri online, lansând Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte dedicat îmbunătățirii competitivității și inovării în microîntreprinderi, inclusiv anexele aferente.

Perioada de depunere a proiectelor:

 • 25 iunie 2024, ora 12:00 – 25 iulie 2024, ora 12:00.

Regiunea Sud-Vest Oltenia:

 • Județele eligibile: Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți.
 • Buget total: 49.631.766 EUR (42.187.000 EUR de la Uniunea Europeană și 7.444.766 EUR de la bugetul de stat).

Granturi:

 • Valoare: 25.000 – 300.000 EUR per proiect.
 • Cofinanțare: Antreprenorii trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Componentele apelului de proiecte:

 1. Investiții prin ajutor de minimis:
  • Construcție, modernizare sau extindere a spațiilor de producție sau servicii pentru microîntreprinderi.
  • Dotare cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje necesare dezvoltării produselor și serviciilor.
 2. Dezvoltare de competențe profesionale:
  • Acțiuni pentru adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat.
  • Alocare: maxim 500 EUR/angajat.
  • Proiectele care implică dezvoltarea de competențe profesionale pentru tehnologiile avansate vor fi punctate suplimentar.

Condiții de eligibilitate:

 1. Forma juridică:
  • Societate constituită conform Legii nr. 31/1990 (ex. SRL) sau societate cooperativă conform Legii nr. 1/2005.
 2. Locul de implementare:
  • Proiectele trebuie implementate în mediul urban din Regiunea Sud-Vest Oltenia.
 3. Dimensiunea microîntreprinderii:
  • Microîntreprinderi cu sub 10 angajați și o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane EUR.
  • Trebuie să aibă cel puțin 1 angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare sau să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior.
 4. Activitate continuă:
  • Activitatea nu trebuie să fi fost suspendată temporar în anul curent sau în anul fiscal anterior.
 5. Durata activității:
  • Solicitantul trebuie să fi desfășurat activitate pentru cel puțin un an fiscal integral înaintea depunerii cererii de finanțare.
 6. Profitabilitate:
  • Trebuie să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior (Profit din exploatare > 0).
 7. Domeniu de activitate:
  • Solicitantul trebuie să aibă domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) înscris și autorizat la sediul principal sau secundar identificat ca loc de implementare al proiectului.
 8. Investiție specifică:
  • Investiția propusă trebuie să vizeze o singură clasă CAEN și să fie utilizată preponderent în acel domeniu.
 9. Cofinanțare:
  • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să dovedească existența contribuției proprii la cheltuielile eligibile și neeligibile.
 10. Durata proiectului:
  • Investiția trebuie menținută în regiunea Sud-Vest Oltenia pentru o perioadă de minim 3 ani de la finalizarea implementării.