fbpx

Condiții de Eligibilitate Start-Up Nation 2024 – Pilon 2

Pe 3 iunie 2024, Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027, sub egida Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a lansat noul Ghid Start-Up Nation 2024, care detaliază condițiile de eligibilitate pentru Pilonul 2.

Grupul Țintă și Finanțare

Pilonul 2 se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, tinerilor de peste 30 de ani, șomerilor, șomerilor de lungă durată, persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoanelor inactive, antreprenorilor, managerilor și personalului angajat. Se estimează că aproximativ 1.756 de planuri de afaceri vor fi finanțate cu până la 250.000 de lei per întreprindere. Ajutorul de minimis va fi acordat în maximum trei tranșe, cu prima tranșă acoperind până la 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate.

Cofinanțare

Întreprinderile nou înființate trebuie să asigure o cofinanțare de cel puțin 10% din valoarea sprijinului financiar, exclusiv în bani.

Criterii de Eligibilitate

Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Să aibă cel puțin 30 de ani.
  • Să aibă domiciliul sau reședința în România.
  • Să intenționeze să deschidă o întreprindere în România, fie în mediul urban, fie rural.

Locația Sediului

Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să aibă domiciliul sau reședința în una dintre regiunile mai puțin dezvoltate, iar întreprinderea nou înființată trebuie să aibă sediul social și punctele de lucru în regiunea respectivă. Toate regiunile de dezvoltare sunt eligibile, cu excepția Regiunii București-Ilfov.

Restricții

Persoanele care înființează afaceri nu trebuie să fie asociați majoritari în alte întreprinderi la data semnării contractului de subvenție. De asemenea, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu trebuie să aibă un loc de muncă sau să fie angajate la data includerii în grupul țintă al proiectului.

Crearea și Menținerea Locurilor de Muncă

Fiecare beneficiar trebuie să angajeze minimum două persoane cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, conform planului de afaceri. Locurile de muncă nou create trebuie menținute pentru o perioadă de minimum 24 de luni de la finalizarea implementării proiectului. În cazul în care un loc de muncă devine vacant, beneficiarul are un termen de 30 de zile pentru a ocupa din nou poziția, păstrând numărul și tipul acestuia conform evaluării inițiale a planului de afaceri.

Beneficiarii trebuie să angajeze numărul minim de persoane promis în planul de afaceri în termen de patru luni de la semnarea contractului de finanțare. Locurile de muncă trebuie să respecte parametrii specificați în planul de afaceri (norma de lucru, nivelul de salarizare) pentru perioada de minim 24 de luni după finalizarea implementării proiectului.

Prin aceste măsuri, Pilonul 2 al Programului Start-Up Nation 2024 își propune să sprijine dezvoltarea economică și socială a României, oferind oportunități de angajare și susținere antreprenorială celor din regiunile mai puțin dezvoltate.