fbpx

Condiții de Eligibilitate Start-Up Nation 2024 – Pilon 1

Pe 3 iunie 2024, Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027, parte a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a prezentat noul Ghid Start-Up Nation 2024, evidențiind condițiile de eligibilitate pentru Pilonul 1.

Grupul Țintă și Finanțare

Acest pilon se adresează tinerilor sub 30 de ani, estimându-se că aproximativ 25.000 de tineri vor beneficia de cursuri de competențe antreprenoriale. Vor fi selectate cel puțin 5.250 de planuri de afaceri, fiecare putând primi până la 250.000 de lei. Ajutorul de minimis se va acorda în maximum trei tranșe, cu prima tranșă reprezentând până la 50% din valoarea totală solicitată.

Cofinanțare

Întreprinderile nou înființate trebuie să asigure o cofinanțare de cel puțin 10% din valoarea sprijinului financiar, exclusiv în bani.

Criterii de Eligibilitate

Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Să aibă sub 30 de ani.
  • Să aibă domiciliul sau reședința în România.
  • Să intenționeze să deschidă o întreprindere în România, fie în mediul urban, fie rural.

De asemenea, întreprinderea nou înființată trebuie să aibă sediul social și punctele de lucru în regiunea în care persoana eligibilă are domiciliul.

Restricții

Persoanele fizice care înființează afaceri nu pot fi asociați majoritari în alte întreprinderi la data semnării contractului de subvenție.

Crearea și Menținerea Locurilor de Muncă

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis trebuie să angajeze minimum două persoane cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, conform planului de afaceri. Locurile de muncă nou create trebuie menținute pentru o perioadă de minimum 24 de luni de la finalizarea implementării proiectului. În cazul în care un loc de muncă devine vacant, beneficiarul are un termen de 30 de zile pentru a-l ocupa din nou, păstrând numărul și tipul acestuia.

Prin aceste măsuri, Programul Start-Up Nation 2024 își propune să stimuleze spiritul antreprenorial și să contribuie la dezvoltarea economică a României, oferind sprijin tinerilor și creând oportunități de angajare durabilă.