fbpx

Coduri CAEN si cheltuieli eligibile ale fondurilor IMM pentru Sud-Vest Oltenia

Anexa IV la ghidul solicitantului include numeroase coduri CAEN eligibile pentru finanțare. Printre cele mai populare pentru antreprenori se numără:

 • 6201: Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor
 • 9313: Activități ale centrelor de fitness
 • 9604: Activități de întreținere corporală
 • 8623: Activități de asistență stomatologică
 • 8622: Activități de asistență medicală specializată
 • 7420: Activități fotografice
 • 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 1032: Fabricarea sucurilor de fructe și legume
 • 1061: Fabricarea produselor de morărit
 • 1071: Fabricarea pâinii, prăjiturilor și produselor proaspete de patiserie
 • 1392: Fabricarea articolelor confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
 • 5510: Hoteluri și alte facilități de cazare similare (eligibile doar pentru investițiile propuse în stațiuni turistice sau zone cu potențial turistic)

Simpla menționare a unui cod CAEN nu garantează eligibilitatea unei activități. Este necesară o justificare adecvată în Planul de Afaceri, care să demonstreze corelarea activității propuse cu codul CAEN specific.

Cheltuieli Eligibile la Fondurile IMM SV Oltenia 2024

Ghidul solicitantului detaliază o varietate de cheltuieli eligibile pentru finanțare, inclusiv:

 • Amenajarea terenului: Cheltuieli pentru pregătirea amplasamentului, incluzând demolări, dezafectări, defrișări, devieri de rețele de utilități, sistematizări pe verticală, drenaje și epuismente, excluzând realizarea lucrărilor pentru investiția de bază.
 • Utilități: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, precum alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații.
 • Proiectare și inginerie: Costuri pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție.
 • Consultanță.
 • Construcții și instalații: Incluzând clădiri, construcții speciale și instalații aferente construcțiilor (electrice, sanitare, gaze naturale, încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicații).
 • Dotări: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, cu sau fără montaj.
 • Echipamente pentru eficiența energetică: Achiziționarea de echipamente specifice pentru obținerea economiilor de energie și utilizarea surselor regenerabile (de ex.: pompe de căldură, panouri solare).
 • Echipamente pentru economia circulară: Achiziții de echipamente pentru reciclare și extinderea activității de reciclare.
 • Licențe și brevete: Achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice și alte drepturi similare.
 • Instrumente de comercializare online: Cheltuieli pentru realizarea instrumentelor de comercializare online a produselor/serviciilor.
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute.
 • Activități de internaționalizare: Participarea la târguri, misiuni comerciale și expoziții internaționale.
 • Dezvoltarea competențelor personalului: Cheltuieli pentru formarea personalului în adoptarea tehnologiilor avansate și utilizarea echipamentelor achiziționate.

Este obligatorie includerea în proiect a unor măsuri de creștere a eficienței energetice sau energie verde, reprezentând minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, și opțional a măsurilor privind economia circulară, cu condiția ca acestea să nu depășească 15% din valoarea eligibilă.