fbpx

Coduri CAEN Regio Sud Muntenia 2024

În cadrul Ghidului solicitantului pentru fondurile europene destinate micilor afaceri în Regiunea Sud-Muntenia, Anexa 15 cuprinde o listă extinsă de coduri CAEN eligibile, ce includ peste 240 de coduri pentru sectoare de producție și servicii. Enumerăm mai jos câteva dintre acestea:

 • 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 • 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 • 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 1320 Producția de țesături
 • 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 • 3109 Fabricarea de mobilă nespecificată altundeva
 • 8622 Activități de asistență medicală specializată
 • 8623 Activități de asistență stomatologică
 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

Această intervenție finanțează diverse activități, inclusiv investiții în active corporale și necorporale, economia circulară (revalorificarea materiilor prime și gestionarea deșeurilor), internaționalizare (acces la piețele internaționale și adaptare la standardele acestora), certificare și digitalizare. Aceste măsuri contribuie la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale ale întreprinderilor pentru dezvoltarea de produse și servicii competitive.