fbpx

Beneficiari eligibili pentru fonduri europene – IMM-uri Sud Vest Oltenia

Pentru a beneficia de fonduri europene, societățile trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Tipul solicitantului:
  • Trebuie să fie o întreprindere sau societate cooperativă înființată de cel puțin un an fiscal integral (1 ianuarie – 31 decembrie) și să se încadreze în categoria IMM (mai puțin de 249 angajați) din regiunea Sud Vest Oltenia.
 2. Angajați:
  • Trebuie să fi avut un număr mediu de minim 3 angajați în anul fiscal 2022 și să se angajeze să mențină cel puțin acest număr mediu de locuri de muncă pe întreaga durată a evaluării, selecției, contractării, implementării, raportării și verificării finale a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate de 3 ani după plata finală a contractului de finanțare.
 3. Profitabilitate:
  • Trebuie să fi înregistrat profit din exploatare în ultimul an fiscal (2022).
 4. Activitate continuă:
  • Nu trebuie să fi avut activitatea suspendată temporar în anul depunerii cererii de finanțare (2023) sau în anul fiscal anterior (2022).
 5. Stare financiară:
  • Solicitantul nu trebuie să fie considerat în dificultate financiară.
 6. Investiții inițiale:
  • Fondurile solicitate trebuie să fie destinate unei investiții inițiale, cum ar fi crearea unei noi unități, extinderea capacității unei unități existente sau diversificarea producției unei unități existente.
 7. Domeniul de activitate:
  • Investiția trebuie să fie într-un domeniu de activitate eligibil, înscris în obiectul de activitate al societății și autorizat la locația de implementare, dacă este cazul.
 8. Locația de implementare:
  • Proiectul trebuie să fie implementat în regiunea Sud-Vest Oltenia, în mediul urban (obligatoriu pentru microîntreprinderi, opțional pentru alte categorii) sau rural (doar pentru întreprinderi mici sau mijlocii).
 9. Obligații financiare:
  • Solicitantul trebuie să aibă obligațiile de plată nete achitate către bugetul de stat și bugetul local și să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal legate de obținerea și utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naționale.
 10. Drepturi asupra locației:
  • Pentru proiectele care necesită autorizare (ex. autorizații de construire), solicitantul trebuie să dețină drepturi asupra locației de implementare (proprietate privată, concesiune, superficie) pentru o perioadă de minim 3 ani după finalizarea proiectului.
  • Pentru proiectele care nu necesită autorizare, solicitantul trebuie să dețină drepturi de folosință (comodat, închiriere/locațiune) asupra locației de implementare.
 11. Limitări ale locației:
  • Locația de implementare nu trebuie să fie supusă unor limitări incompatibile cu realizarea activităților proiectului (ipoteci, litigii, revendicări etc.).
 12. Economie de energie:
  • Proiectul trebuie să includă investiții pentru obținerea unei economii de energie.
 13. Sustenabilitate:
  • Solicitantul trebuie să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de minim 3 ani după finalizarea implementării.
 14. Investiții demarate:
  • Investițiile deja începute nu sunt eligibile pentru finanțare.
 15. Menținerea investiției:
  • Investiția trebuie menținută în regiunea Sud-Vest Oltenia pentru cel puțin 3 ani de la finalizarea implementării.
 16. Contribuția proprie:
  • La contractarea proiectului, solicitantul trebuie să demonstreze existența contribuției proprii la cheltuielile eligibile și neeligibile.
 17. Perioada de implementare:
  • Durata de implementare a activităților proiectului este de maxim 24 de luni și nu trebuie să depășească 31 decembrie 2029.