fbpx

79 Milioane de Euro pentru Regio Sud Vest Oltenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, anunță deschiderea apelului de proiecte nr. 2 pentru sprijinirea dezvoltării urbane integrate, destinat municipiilor.

Acest apel de proiecte este finanțat în cadrul Priorității 7: Dezvoltare teritorială sustenabilă, sub Obiectivul Specific 5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniile social, economic și de mediu, precum și în cultură, patrimoniu natural, turism sustenabil și securitate în zonele urbane.

Activitățile eligibile sunt împărțite în trei categorii:

Categoria A: Conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Acestea includ activități de restaurare, consolidare și dotare (pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural imobil) a monumentelor istorice din categoriile A, B și UNESCO.

Categoria B: Dezvoltarea infrastructurii de turism și a activelor turistice publice.

Categoria C: Îmbunătățirea mediului urban prin:

  • Regenerarea fizică a spațiilor publice urbane.
  • Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și recreative, socio-culturale, care vizează crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor publice de bază.

Solicitanții eligibili pentru acest apel de proiecte includ:

  • Unități Administrativ Teritoriale (UAT) municipii
  • UAT județ
  • Asociații de dezvoltare intercomunitară
  • Unități de cult

Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 8.952.899,55 euro. Finanțarea proiectelor se va face doar după finalizarea tuturor etapelor de selecție din primul apel de proiecte în regiunea Sud-Vest Oltenia, în limita sumelor rămase disponibile.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile care poate fi solicitată este de 1.000.000 euro, iar valoarea maximă este de 5.000.000 euro. Contribuția minimă a solicitantului trebuie să fie de 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, acoperind cheltuielile eligibile incluse în proiect.

Apelul de proiecte va fi deschis pe 10 iunie 2024, când va fi publicat și ghidul aprobat. Perioada de depunere a cererilor de finanțare este stabilită între 17 iunie 2024, ora 12:00 și 17 octombrie 2024, ora 12:00.