fbpx

200.000 Lei Prin Programul Femeia Antreprenor 2024

În 2024, programul Femeia Antreprenor continuă să fie o sursă vitală de susținere pentru femeile antreprenoare din România. Acesta oferă posibilitatea ca firmele mici și mijlocii (IMM-uri) deținute în majoritate de femei să acceseze fonduri nerambursabile de până la 200.000 lei fiecare, direct din bugetul de stat. Aceste sume, parte dintr-o schemă de ajutor de minimis, sunt concepute să sprijine dezvoltarea și consolidarea afacerilor conduse de femei în diverse sectoare economice.

Bugetul alocat pentru perioada 2024-2027 este semnificativ, ajungând la 800.000.000 lei, din care pentru anul bugetar 2024 sunt disponibile 200.000.000 lei. Aceste fonduri sunt destinate să fie distribuite pe o perioadă de patru ani, cu un număr estimat de 4.000 de beneficiari, din care 1.000 ar urma să fie selectați încă din 2024.

Printre condițiile de eligibilitate, firmelor solicitante li se cere să creeze cel puțin două locuri de muncă cu normă întreagă și să le mențină ocupate timp de cel puțin 12 luni de la primirea finanțării. De asemenea, bugetul propus permite suport financiar pentru diverse cheltuieli eligibile, cum ar fi salariile, utilitățile, chiriile, contabilitatea, dar și pentru angajarea unui consultant care să asiste în implementarea proiectului.

Un aspect important al programului în 2024 este majorarea semnificativă a sumei forfetare pentru cheltuieli generale, care a crescut de la 30.000 la 60.000 lei. Acest lucru vine în sprijinul antreprenoarelor pentru a acoperi mai bine costurile administrative și operaționale inițiale. De asemenea, posibilitatea de a aloca până la 10.000 lei pentru serviciile de consultanță este o facilitate esențială, oferind beneficiarilor acces la expertiză externă necesară pentru optimizarea afacerii lor.

În plus față de aceste aspecte, programul permite finanțarea pentru achiziționarea de echipamente tehnologice moderne, investiții în spații de lucru sau producție, mijloace de transport, mobilier, echipamente IT și dezvoltarea de site-uri web sau magazine online. Aceste componente sunt esențiale pentru modernizarea și eficientizarea operațiunilor în cadrul IMM-urilor conduse de femei, contribuind la creșterea competitivității acestora pe piață.

În concluzie, Programul Femeia Antreprenor 2024 nu doar susține antreprenoarele în inițierea și dezvoltarea afacerilor lor, dar și promovează egalitatea de gen în mediul de afaceri și contribuie la creșterea economică prin sprijinirea unui segment vital al economiei naționale. Prin oferirea de finanțare și asistență, acest program încurajează inovația, creșterea și crearea de locuri de muncă stabile și de calitate în comunitățile locale din întreaga țară.